Home » Zorg » Taalondersteuning

Taalondersteuning aan Nieuwkomers

Doel

Het geven van ondersteuning op het gebied van taalonderwijs aan niet - of nauwelijks - in het Nederlands – aanspreekbare leerlingen, waardoor de achterstand in de beheersing van de Nederlandse taal bij deze leerlingen wordt teruggedrongen en zij in staat zijn het reguliere lesprogramma op school na korte tijd te volgen.

 

Voor wie

Leerlingen (in de leeftijd 4 t/m 12 jaar) die rechtstreeks uit het buitenland komen en niet of nauwelijks in de Nederlandse taal aanspreekbaar zijn.

 

Hoe

Taalbegeleiders met een ruime ervaring in taalondersteuning bij taalzwakke leerlingen bieden gedurende een jaar 2 x per week individuele en/of groepsgewijze taalbegeleiding aan de leerling(en).
Daarnaast geven zij de leerkracht van deze kinderen adviezen wat betreft observatie, vaststellen beginsituatie/niveau, inventariseren onderwijsbehoeften, adviseren van geschikt materiaal.

 

Werkwijze

Afhankelijk van de leeftijd van de leerling wordt aandacht besteed aan de basiswoordenschat, beginnende geletterdheid, leren lezen, begrijpend lezen, schooltaalwoorden, woordenschat en begrijpend lezen in de zaakvakken (taalgericht zaakvakonderwijs).
De taalbegeleiders gaan concreet met deze nieuwkomers aan het werk. Het is effectief als de begeleiding zoveel mogelijk aansluit bij wat er in de groep gebeurt. Deze aansluiting is natuurlijk sterk afhankelijk van de individuele situatie van de leerling.

 

 

Aanmelden

De school vraagt ondersteuning aan bij het coördinatiepunt taalondersteuning.
Aanmelden kan via het volgende emailadres: marliesbeeks@ziggo.nl

 

In de aanvraag vermelden:

  • Naam van de school
  • Naam van de nieuwkomer
  • Land van Herkomst
  • Geboortedatum
  • Groep waarin de nieuwkomer geplaatst is.

 

Voor elke aangemelde leerling ontvangt de school ondersteuning op maat en gerelateerd aan de schoolspecifieke situatie.

 

Coördinatie
Ellen Pullens
Marlies Beeks

 

Telefonisch contact
0416-339121 of 0416-339944
06-28276025