Home » Zorg » Taalimpuls

Taalimpuls

Doel

Vergroten van woordenschat en taalbegrip om kansen op een succesvolle schoolcarrière te vergroten.

 

Voor wie

Kinderen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, die behoren tot de doelgroep Voor- en Vroegschoolse educatie.

 

Dit zijn kinderen voor wie geldt dat:

  1. de primaire verzorger een laag opleidingsniveau, het basis(speciaal) onderwijs, het (v)so-zmlk of het niet meer dan twee leerjaren voortgezet onderwijs), heeft gevolgd; (gewichtenregeling basisonderwijs);
  2. de primaire verzorgers thuis niet-Nederlands spreken en/of er thuis sprake is van een onvoldoende stimulerende omgeving en/of;
  3. er sprake is van (dreigende) ontwikkelingsachterstand bij het kind, gerelateerd aan een taal- en/of leerachterstand. Hierbij moet duidelijk zijn dat deze achterstand verbeterd/verholpen kan worden door deel te nemen aan een VVE-traject.

 

 

 

Toelichting punt 3

  • Score van (peuter/kleuter)volgsysteem van Cito met een score D of E.
  • Vanuit de omgevingsanalyse signaleren van een (dreigende) ontwikkelingsachterstand gericht op de volgende gebieden of een combinatie van deze gebieden; sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, en motorische ontwikkeling. Dit kan berusten op factoren bij het kind of bij het gezin.)

 

 

Hoe

Een keer per week bezoekt de taalexpert de school waar ze vervolgens aan de slag gaat met kleine groepjes kinderen van maximaal 6. In sommige gevallen wordt er individueel of in tweetalen gewerkt wanneer kinderen niet aan kunnen sluiten binnen het groepje.

 

Werkwijze

De taalexpert richt zich vooral op het aanleren van abstracte begrippen, die kinderen nodig hebben om instructies te kunnen begrijpen. Deze woorden worden geselecteerd uit de Amsterdamse Woordenlijst en uit Marzano “ Wijs met Woorden”. Er wordt gewerkt met thema’s, waarbij een prentenboek als vertrekpunt wordt genomen. Na de introductie van het boek worden de nieuwe woorden UITGELEGD, UITGEBEELD EN daarna UITGEBREID met woorden, die aan het thema gelinkt kunnen worden. (de drie UITjes uit Viertakt Model van M. Verhallen).

 

 

Er is een gevarieerd aanbod waarbij ook de meervoudige intelligenties zoals muziekknap, taalknap, rekenknap, samenknap, ik-knap, beeldknap worden ingezet. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de luisterhouding en het spontaan spreken. Interactie wordt gestimuleerd en “uitgelokt”.

 

Aanmelden

De interne begeleider en/of onder bouwcoördinator meldt kinderen aan bij de coördinator Taal via het volgende mailadres: marliesbeeks@ziggo.nl

Na overleg en m.b.v. monitorgegevens wordt bepaald welke kinderen in aanmerking komen.

 

Taalcoördinatie is in handen van

Ellen Pullens

Marlies Beeks

 

Telefonisch contact

0416-339121 of 0416-339944

06-28276025