Home » Zorg » Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Op de Bravoo-scholen is de leerlingenpopulatie heel divers. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo.

 

Stichting Bravoo heeft als doel het onderwijs hierop zo goed mogelijk af te stemmen. Er wordt ook voldaan aan de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde kinderen. Middels uitdagend onderwijs in de eigen klas of in de bovenschoolse Plusklas.

 

Klik hier om deze folder te downloaden 

Hier vindt u de nieuwsbrieven van de Plusklas:

mei 2019