Home » Zorg » Deskundige Bevoegd Gezag

Deskundige Bevoegd Gezag (DBG) Stichting Bravoo

Het doel van Passend Onderwijs is dat iedere leerling onderwijs krijgt dat past bij de mogelijkheden en dat zoveel mogelijk op maat is. Het kan zijn dat het niet gaat zoals iedereen dat wenst en dat de vragen om ondersteuning te groot zijn voor de school. Als de school alles heeft gedaan wat mogelijk is dan moet de school op zoek naar extra ondersteuning. In het kader van passend onderwijs is dit een cruciaal moment. Vandaar dat de school goed aan moet geven wat de ondersteuningsbehoefte is, wat ze al gedaan heeft, waarin zij handelingsverlegen is en welke ondersteuning van het SWV gewenst is.

 

In het ondersteuningsplan van het SWV worden de volgende 3 niveaus onderscheiden:

 

1. Schoolniveau:

De besluitvorming over de vaststelling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling vindt plaats in het ondersteuningsteam van de school. Door dat team wordt ook de arrangementsaanvraag voorbereid. Als de school handelingsverlegen is en vindt dat de ondersteuning de basisondersteuning van de school overstijgt, kan de school een beroep doen op het SWV.

 

 

2. Bestuursniveau:

Voordat het verzoek om extra ondersteuning naar het SWV gaat, is afgesproken om de aanvraag eerst op bestuursniveau te toetsen. Er vindt een gesprek plaats op bestuursniveau met de ouders en de school om vast te stellen of alles binnen de basisondersteuning ondernomen is voor deze leerling.

 

2. SWV niveau:

De aanvraag: Na de bespreking in het eigen ondersteuningsteam en op bestuursniveau wordt de aanvraag ingediend bij de Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC).

 

 

De deskundigen bevoegd gezag werkt op bestuursniveau. Zij voert namens het schoolbestuur de dialoog met de school en de ouders. Indien zij de aanvraag onderschrijft, kan deze naar de TAC verstuurd worden. De hoofddoelstellingen van de TAC zijn het verstrekken van toelaatbaarheidsverklaringen voor het SO of SBO en het toekennen van arrangementen uit te voeren op de school zelf middels extra ondersteuning.

 

 

 

Gegevens van de Deskundige Bevoegd Gezag

 

Ellen Pullens (Bravoo)
email: dbg@stichtingbravoo.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

Adres:
Dodenauweg 2
5171 NG Kaatsheuvel
Telefoon: 0416 339944