Home » Scholen » Villa Vlinderhof

OBS Villa Vlinderhof in Waalwijk

https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/kreten-scholen/samen-werken-aan-eigen-wijsheid.gif
https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/fotootjes-scholen/villa-vlinderhof.jpg

OBS Villa Vlinderhof

Corn. Verhoevenstraat 25

5146 DD Waalwijk

Postbus 55
5160 AB Sprang-Capelle

T 0416 33 37 49
I www.villavlinderhof.nl

 

https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/logo-scholen/villa-vlinderhof.jpg

 

 

Respect vormt de basis

Villa Vlinderhof is een openbare school. Het uitgangspunt van het openbaar onderwijs is, dat mensen elkaar respecteren onafhankelijk van het geloof, ras, huidskleur, sekse en sociale achtergrond. Onze school wil door een zo objectief mogelijke benadering de kinderen in staat stellen een eigen mening te vormen, dit met respect voor de mening en overtuiging van anderen. Zie ook www.villavlinderhof.nl

 

Een helder toekomstbeeld motiveert

Wij vinden het belangrijk aan te geven welk toekomstbeeld wij met Villa Vlinderhof voor ogen hebben. Met een duidelijk omschreven toekomstbeeld weet je als school in welke richting je werkt bij veranderingen en verbeteringen. Als ouders een school zoeken voor hun kind, kan de visie een belangrijke richtingaanwijzer voor hen zijn:

 

 

hanteert de school dezelfde uitgangspunten over samenleving, onderwijskundige beleid en pedagogisch klimaat? In onze dynamische samenleving kan een visie naar onze mening niet star zijn. Wij zullen ons dus regelmatig op onze visie herbezinnen.