Home » Scholen » De Touwladder

OBS De Touwladder in Kaatsheuvel

https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/kreten-scholen/kinderen-ouders-en-team-samen-op-weg.gif
https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/fotootjes-scholen/de-touwladder.jpg

OBS De Touwladder

Heiakker 34
5171 WS Kaatsheuvel

T 0416 27 52 54
I www.obsdetouwladder.nl

 

https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/logo-scholen/logo de Touwladder.jpg

 

 

Basisonderwijs voor iedereen

De Touwladder bevindt zich in de wijk ‘Heikant’ aan de Heiakker in Kaatsheuvel. Openbaar wil zeggen: op basis van gelijkwaardigheid toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Wij willen een school zijn waar kinderen zich welkom voelen ongeacht geloof of etniciteit, waar zowel de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling als de creatief-expressieve ontwikkeling worden geïnspireerd en bevorderd. Zie ook http://www.obsdetouwladder.nl.

 

Ontwikkeling en welbevinden centraal

Een school waar kinderen, gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden zich optimaal binnen regels en afspraken in een prettige omgeving kunnen ontwikkelen. Er wordt rekening gehouden met verschillen. Persoonlijk welbevinden en persoonlijke ontwikkeling zijn daarbij sleutelbegrippen.

 

 

Het onderwijs wordt aangeboden m.b.v. goede, moderne methoden als leidraad. Kwalitatief goede basisinstructie, verlengde instructie en gedifferentieerde verwerking van de lesstof staan centraal. We streven naar een actieve samenwerking met de ouders, zodat onderwijs en opvoeding elkaar zo goed mogelijk aanvullen. We vinden het belangrijk regelmatig te reflecteren op ons onderwijsgedrag.