Home » Scholen » De Radonkel

OBS De Radonkel in Raamsdonksveer

https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/kreten-scholen/respect-en-waardering-voor-elkaar.gif
https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/fotootjes-scholen/de-radonkel.jpg

OBS De Radonkel

Burg. Krijgsmansgeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer

Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

T 0162 51 49 75
F 0162 51 78 68
I www.radonkel.nl

 

https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/logo-scholen/de-radonkel.gif

 

 

Respect en waardering staan centraal

De Radonkel is een open school. Open naar de buitenwereld, met respect en waardering voor elkaar. Open naar het kind, dat het verdient dat onderwijs te krijgen dat bij hem of haar past. Open naar ouders, omdat ook zij zich thuis moeten voelen in de school, zodat zij met plezier kunnen deelnemen aan ouderparticipatie. De Radonkel streeft naar kwaliteit. Zie ook www.radonkel.nl

 

Prikkelen en motiveren van zelfstandigheid

Kwaliteit van het geboden onderwijs, waarbij kinderen niet alleen ‘harde’ kennis opdoen, maar tevens belangrijke vaardigheden aanleren: zelfstandig werken, zelfontdekkend leren, samenwerken, zich schriftelijk en mondeling uitdrukken, kritisch denkvermogen, zelf informatie zoeken en verwerken.