Home » Scholen » De Hoef-Hugo

OBS De Hoef-Hugo in Waalwijk

https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/kreten-scholen/ontwikkeling-van-hoofd-hart-en-handen.gif
https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/fotootjes-scholen/de-hoef-hugo.jpg

OBS De Hoef-Hugo

Burg. Teijssenlaan 33
5142 PG Waalwijk

T 0416 56 16 00
F 0416 56 16 01

Kastanjestraat 2
5143 CZ Waalwijk

T 0416 56 16 04
I www.dehoefhugo.nl

 

https://www.stichtingbravoo.nl/uploads/images/logo-scholen/de-hoef-hugo.jpg

 

 

Met oog voor welzijn en leren

De Hoef-Hugo is een openbare basisschool in Waalwijk, die in 1994 ontstaan is uit de fusie van O.b.s. De Hoef (wijk Baardwijk/De Hoef) en O.b.s. Hugo de Groot (wijk Bloemenoord). De school heeft voor beide locaties dezelfde uitgangspunten met ruimte om het onderwijs aan te passen aan de mogelijkheden. Zie ook www.dehoefhugo.nl

 

Creëren van een vertrouwde leeromgeving

Dat is ook de visie van de school: kinderen de kans geven zich naar eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen binnen afgesproken marges van afspraken en regels en gezelligheid. In een vertrouwde omgeving kan de leerling uitgroeien naar een zelfstandig lerend en denkend kind met voldoende basiskennis, dat zich kan aanpassen aan de sociale omgeving.