Home » Ouders » Leerplicht

Leerlingen en leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat het vijf jaar is. Maar vierjarige kinderen mogen de hele week naar school. Leerplichtige kinderen moeten de hele dag naar school, jongere kinderen hoeven dat niet. We vinden het fijn als ook kinderen van 4 jaar met een zekere regelmaat naar school komen. Mocht dat om wat voor reden dan ook nog niet gaan, overlegt u dan even met de groepsleerkracht en of de directie.

 

 

 

De directeur kan, buiten de vakanties, extra verlof verlenen, wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Met de leerplichtambtenaren in de verschillende gemeenten zijn hierover afspraken gemaakt. Voor vragen kunt u het best contact opnemen met de directeur van de school.