Home » Ouders » Klachtenregeling

Samen tot een oplossing komen

In elke organisatie komt het wel eens voor dat men het ergens niet mee eens is. Vaak is het voldoende om dit in eerste instantie met de leerkracht of de directeur te bespreken om tot de gewenste oplossing te komen. Mocht dit contact niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het College van Bestuur van stichting Bravoo (info@stichtingbravoo.nl, tel. 0416-283103).

Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij men er op deze wijze niet uit kan komen. In dergelijke gevallen wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM om tot een oplossing te komen.

 

Stichting KOMM Regio West
T.a.v. Mevr. drs. A. de Koning-Meeùs
Postbus 1
4854 ZG Bavel
Telefoon: +31 (0)6 411 671 34
Email: a.dekoning@komm.nl

 

 

Voor de laatste versie van de klachtenregeling verwijzen wij naar: 

Klachtenregeling

 

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar: Klokkenluidersregeling