Home » Ouders » Klachtenregeling

Samen tot een oplossing komen

In elke organisatie komt het wel eens voor dat men het ergens niet mee eens is. Vaak is het voldoende om dit in eerste instantie met de leerkracht of de directeur te bespreken om tot de gewenste oplossing te komen. Mocht dit contact niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het College van Bestuur van stichting Bravoo (info@stichtingbravoo.nl, tel. 0416-283103).

Ook de externe vertrouwenspersoon kan worden benaderd om de klager behulpzaam te zijn om tot een oplossing te komen en daarmee mogelijk een formele klacht te voorkomen.

Onze externe vertrouwenspersonen zijn:

Annelies de Waal, 06-33646887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl, www.vertrouwenswerk.nl

Roy Ploegmakers, 06-48088774, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl,www.vertrouwenswerk.nl                                                                                 

Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij men er op deze wijze niet uit kan komen. In dergelijke gevallen wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie (LKC) om tot een oplossing te komen.

De contactgegevens daarvan zijn:

 

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191
3508  AD Utrecht

tel:030 - 280 9590

info@onderwijsgeschillen.nl

 

Voor het reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs verwijzen wij u naar: reglement LKC

 

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar: Klokkenluidersregeling