Home » Organisatie » Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Het bestuur van Stichting Bravoo heeft in 2009 een proces in gang gezet om per 1 januari 2011 te komen tot het Raad van Toezichtmodel. In dit model wordt een College van Bestuur het professionele bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van het bestuur. Het bestuur ziet deze stap als afronding van de bestuurlijke ontwikkeling die Bravoo vanaf 2006 heeft doorgemaakt.

 

Het Toezichtskader vindt u hier.

 

 

 

Raad van Toezicht
Mw. E. Schellekens

Dhr. W. van den Elsen

Mw. M. de Leeuw-Reulen
Dhr. F. Loots

Dhr. H. de Nijs