Home » Organisatie » Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Het bestuur van Stichting Bravoo werkt volgens de code goed bestuur governance principes. De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van het College van Bestuur. 

Het Toezichtskader vindt u hier.

 

 

 

Raad van Toezicht
Mw. E. Schellekens

Dhr. W. van den Elsen

Mw. M. de Leeuw-Reulen