Home » Organisatie » Profiel

Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs

Stichting Bravoo is met ingang van 1 januari 2006 ontstaan na fusie van de besturen van de openbare basisscholen in de gemeenten Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk. De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het uitzetten van de kaders waarbinnen het College van Bestuur in samenwerking met de directeuren van de scholen het beleid verder dient de concretiseren en binnen de organisatie uit te dragen. Regelmatig vindt er een toetsing plaats of de uitgezette acties tot het beoogde resultaat hebben geleid.

 

 

 

Profiel en Imago

Wij willen ons in de komende jaren verder profileren als een organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar kinderen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. Een vijftal kernwaarden bepalen het imago van Stichting Bravoo. Het resultaat moet zijn dat een toenemend aantal ouders en kinderen kiezen voor een openbare basisschool en dat leerkrachten graag bij Stichting Bravoo willen werken. Elke school heeft een bepaald profiel, dat terug te vinden is op de schoolwebsite. 

 

 

Elke school heeft een waardenster, met als doelom de merkwaarden in- en extern uit te dragen. De merkwaarden zijn verankerd in het Koersplan, het gedrag van de medewerkers, de huisstijl en het logo.

Overtuiging en kernwaarden

Identiteit is het eigen gezicht van Stichting Bravoo, de toegevoegde waarde, dat wat ons uniek maakt. Dit komt tot uitdrukking in het gedrag van onze medewerkers. Aan die identiteit liggen overtuigingen en kernwaarden ten grondslag.