Home » Organisatie » Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op iedere school is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke gesprekspartner voor team en directie van de school. Dat geldt ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. Jaarlijks vindt er in het begin van het schooljaar een informatiebijeenkomst plaats met GMR, alle MR-en en bestuur waarin teruggekeken wordt naar de behaalde resultaten en vooruit gekeken wordt naar de komende plannen. 

De ingeplande vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

06-10-20            30-03-21

17-11-20            01-06-21

26-01-21            22-06-21

 

GMR

Personeelsgeleding:

- Saskia Jansen

- Kevin Janssen

- Saskia Struijlaart (secretaris)

 

 Oudergeleding:

- Marijke Doevendans

- Eline van Gelder (voorzitter)

- Arjen Kroon

- Johan van der Lee

 

 

 

Statuut en reglementen (G)MR stichting Bravoo:

medezeggenschapsregl.GMR

medezeggenschapsregl.MR

medezeggenschapsstatuut