Home » Organisatie » Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op iedere school is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke gesprekspartner voor team en directie van de school. Dat geldt ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. Jaarlijks vindt er in het begin van het schooljaar een informatiebijeenkomst plaats met GMR, alle MR-en en bestuur waarin teruggekeken wordt naar de behaalde resultaten en vooruit gekeken wordt naar de komende plannen. 

De ingeplande vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

28-09-21                08-03-22

02-11-21                12-04-22

16-11-21 bij RvT    19-04-22 bij RvT

30-11-21                 31-05-22

 

GMR

Personeelsgeleding:

- Saskia Jansen

- Kevin Janssen

- Saskia Struijlaart (secretaris)

 

 Oudergeleding:

- Tessa Brust

- Eline van Gelder (voorzitter)

- Arjen Kroon

 

 

 

 

Statuut en reglementen (G)MR stichting Bravoo:

medezeggenschapsregl.GMR

medezeggenschapsregl.MR

medezeggenschapsstatuut