Home » Organisatie » Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op iedere school is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke gesprekspartner voor team en directie van de school. Dat geldt ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. Jaarlijks vindt er in het begin van het schooljaar een informatiebijeenkomst plaats met GMR, alle MR-en en bestuur waarin teruggekeken wordt naar de behaalde resultaten en vooruit gekeken wordt naar de komende plannen. 

 

GMR

Mw. S. van Dun, voorzitter

Mw. M. Doevedans

Mw. C. Mannak

Dhr. F. Snijders

Dhr. T. Verweijmeren