Home » Nieuws »

donderdag 29 april 2021

Vacature 2 RvT-leden

Bij stichting Bravoo ontstaan 2 vacatures voor RvT-leden (met ingang van 1 januari 2022).

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht is er behoefte aan een lid met een specialisatie op onderwijskundig gebied en/of op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

Advertentietekst

Bijlage 1 statuten

Bijlage 2 reglement

Bijlage 3 profiel

Bijlage 4 toezichtkader

Bijlage 5 koersplan

 

12 april 2021