Home » Beleid » Koersplan

Koersplan 2019-2023 en 5 toekomstuitspraken

In het Koersplan 2019-2023 geven we aan wat er in 2023 binnen de stichting gerealiseerd moet zijn. Het Koersplan bevat de volgende 5 toekomstuitspraken:

  1. Bravoo biedt boeiend, eigentijds en duurzaam onderwijs voor doeners én denkers
  2. Alle ouders participeren in de scholen van Bravoo
  3. Bravoo betekent een leven lang leren, met en van elkaar
  4. Bravoo staat voor verbinding met de omgeving
  5. Bravoo blijft in alle opzichten een gezonde organisatie

 

 

U vindt het Koersplan 2019-2023 hier