Home » Beleid » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

De komende jaren hebben we te maken met een veranderde omgeving, zoals de stijgende levensverwachting van ons personeel, een toename aan mantelzorgtaken, etc. Des te meer is het belangrijk dat onze medewerkers zich voldoende kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen blijven uitdagen in hun onderwijsprofessie.  

Een veranderende omgeving vraagt niet alleen om een groei-gerichte mindset, maar ook om andere competenties en vaardigheden van leerlingen en leerkrachten. We staan voor proactief in plaats van reactief en voor strategisch denken. We zullen ons meer en meer bewust moeten worden van onze omgeving, talenten weten te benutten en nieuwe onderwijsconcepten of organisatievormen in te zetten.  

Voor het personeelsbeleid van Bravoo betekent dit dat we de kwaliteit van onze onderwijsmedewerkers willen versterken door een professionele leergemeenschap te ontwikkelen en een rijke leeromgeving te creëren, de dialoog aan te gaan met elkaar en te zorgen dat we met energie en overtuiging ons mooie vak blijven uitoefenen.