Home » Beleid » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

Ons Integraal Personeelsbeleid is geformuleerd, de functiemix en de gesprekscyclus zijn ingevoerd op elke school. De komende jaren zullen wij ons nog meer richten op het ziekte­verzuimbeleid om daarmee het ziekteverzuimpercentage terug te dringen. Mede daarom is in oktober 2015 een onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid bij Bravoo uitgevoerd met als inzet dat onze medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen werken. Daaruit blijkt o.a. dat de werklust hoger ligt dan de werkdruk. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Het Europees Sociaal Fonds en is hier in te zien.