Home » Beleid » Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

In oktober 2015 heeft Vizyr een risicoanalyse opgesteld, mede gebaseerd op een rapportage van Infinite (2015).  Op basis van deze risicoanalyse op de domeinen Leerlingen, Kwaliteit, Financieel, Personeel, Huisvesting en Organisatie wordt vervolgens (bij-)gestuurd.

 

Leeuwendaal concludeert in haar advies in december 2016: Bravoo is een gezonde organisatie. Ook op lange termijn kan Bravoo aan zijn verplichtingen voldoen.

 

Het resultaat op het gebied van onze onderwijskwaliteit: Alle scholen hebben op basis van een recent bezoek van de onderwijsinspectie het basisarrangement. Voor de specifieke rappporten verwijzen wij naar de site van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl