Home » Beleid » ICT

Innovatief ICT

Internet via je mobiele telefoon, digiborden en communicatie­omgevingen zoals Twitter, Instagram, Facebook. Voor leerlingen zijn deze ontwikkelingen normaal, ze weten niet anders omdat ze met deze ontwikkelingen al spelenderwijs opgroeien. Leraren krijgen te maken met leerlingen die het de normaalste zaak van de wereld vinden om informatie via hun mobiele telefoon op te vragen. Aan hen dus de uitdaging om met hun team antwoorden te geven op een zich snel ontwikkelende samenleving waarbij ICT een steeds belangrijker rol speelt. Ons onderwijs geeft ook hier een antwoord om kinderen op een optimale manier te begeleiden. Om die reden willen wij blijven investeren in ICT. Uitgangspunt daarbij is dat ICT een hulpmiddel is om de onderwijskwaliteit te verhogen.

Alle scholen werken in de cloud.