Home » Zorg » Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

In augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Bravoo-scholen nemen aan verschillende samenwerkingsverbanden deel: