Home » Ouders » Klachtenregeling

Samen tot een oplossing komen

In elke organisatie komt het wel eens voor dat men het ergens niet mee eens is. Vaak is het voldoende om dit in eerste instantie met de leerkracht of de directeur te bespreken om tot de gewenste oplossing te komen. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij men er op deze wijze niet uit kan komen. In dergelijke gevallen wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM om tot een oplossing te komen.

 

Voor de laatste versie van de klachtenregeling verwijzen wij naar:

 

http://www.komm.nl/