Home » Organisatie » Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op iedere school is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke gesprekspartner voor team en directie van de school. Dat geldt ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. Jaarlijks vindt er in het begin van het schooljaar een informatiebijeenkomst plaats met GMR, alle MR-en en bestuur waarin teruggekeken wordt naar de behaalde resultaten en vooruit gekeken wordt naar de komende plannen. Zie www.stichtingbravoo-gmr.nl

 

GMR

Dhr. B. Bultje

Mw. M. Doevedans

Mw. S. van Dun

Mw. M. van Hedel

Mw. C. Mannak

Dhr. V. Munnecom

Dhr. F. Snijders